top of page
Foto_Eefje_galeriehouder.jpg

About me

Hey, lieve ziel, mijn naam is Eefje Versweyveld (°Antwerpen, 1978). Ik stam uit een grote artistieke familie van muzikanten, schrijvers, schilders, tekenaars en theatermakers. Sommigen hebben grote podia bereikt, anderen zijn bescheiden onder de radar gebleven.

De wereld van de beeldende kunsten en podiumkunsten heeft mij altijd aangetrokken. Als opgroeiend kind wilde ik niets liever dan kunsthumaniora volgen en kleinkunst studeren. Maar zoals het voor velen gaat, nam ik een andere weg en ging ik voor een diploma Assistente in de Psychologie.

 

Het kunstzinnige in mij bleef echter kriebelen, maar ik durfde niet. Ik had het gevoel dat ik de boot van een artistiek leven gemist had.

Ik ben me dan verder gaan specialiseren in wat mensen drijft en bezielt. Dat leidde tot een heel parcours van vervolgopleidingen

(en verdiepende zelfstudie) omtrent traumapsychologie, neuropsychologie, holistische geneeskunde en energetische therapievormen.

Dit proces van verdieping en verrijking wakkerde de creatieve ziel in mij opnieuw aan.
En voor ik het goed en wel besefte had ik een eerste boek geschreven waarin kunst en psychologie elkaar gevonden hadden.

Dit was de kiem van wat enkele jaren later zou uitbloeien tot de Artistieke Geneeskunst.

 

In 2012 heb ik The Cherry Three opgericht, als centrum voor Creatieve Bezieling & Artistieke Geneeskunst
Sindsdien ben ik werkzaam als auteur, kunstenares en psycho-energetisch therapeute.

Naast het ontwikkelen van therapeutisch materiaal (o.a. boeken, cd, kaartendecks, enz.) begeleid ik mensen op weg naar hun authentieke zelf en houd ik me bezig met psychotraumatherapie.

Wil je meer weten over Artistieke Geneeskunst?

In deze video geef ik uitleg over wat het precies is en hoe het tot stand komt.

Artistieke Geneeskunst

Manifest  

 1. Het unieke concept van Artistieke Geneeskunst is in 2012 ontwikkeld door Eefje Versweyveld, als organisch resultaat van haar intuïtieve kunstcreaties met een therapeutisch effect.

 2. Onder Artistieke Geneeskunst worden die vormen van therapeutische kunst verstaan die op alle lagen van het menselijk wezen impact hebben, dus niet enkel op psychisch en emotioneel vlak. Het gaat om een holistische helende kunstvorm.

 3. Ze drukt zich uit in kleuren en symbolen, in archetypische elementen en transdimensionale dynamieken d.m.v. vormen, lijnen en woorden.

 4. Deze expressie brengt vaak verborgen of geheim (gehouden) realiteiten aan het licht, zoals onbewust doorwerkende familietrauma's of historische gebeurtenissen.

 5. De gebruikte materialen zijn ondergeschikt aan de kleur en vormgeving die de toeschouwer in één aanblik doet "bewegen". Dit vanuit spontane bio-resonantie met de frequenties en gecodeerde thema's die in de kunstcreaties vervat zitten. 

 6. Het gaat om "belevingskunst", een sensitieve kunst omdat ze gevoeligheden bij de toeschouwer blootlegt.

 7. Er is geen opgelegde duiding of interpretatie van de werken door de kunstenaar, enkel wat suggesties naar onderliggende thematieken toe. Het is aan de toeschouwer om de artistieke geneeskunst zelf ten volle te ervaren en te doorleven

 8. De Artistieke Geneeskunst creëert kansen om tot verwerking en transformatie te komen om als vrij mens je eigen leven vorm te geven in liefde, respect en verbinding met je medemensen. 

 9. Kunst wordt hierdoor een medium van zowel preventieve als curatieve gezondheidszorg.

 10. Artistieke Geneeskunst ontstaat steeds uit de ontmoeting van haar drie pijlers: kunst, spiritualiteit en psychologie.

 11. Artistieke Geneeskunst dient de samenleving. Ze draagt bij tot de heel-wording van het menszijn daar het genezing biedt op collectieve wonden, trauma's en gevoeligheden. 

 12. Door met Artistieke Geneeskunst aan de slag te gaan op eigen, individueel persoonlijke vlak, faciliteer je aan het opruimen en zuiveren van het ruimere collectieve veld dat verbonden is met jouw persoonlijke verhaal. Zo help je mee collectieve velden te ontmijnen waar jij deel van uitmaakt.

 13. Artistieke Geneeskunst groeit door ieders bijdrage steeds verder uit tot een waardevol humaan erfgoed, ten gunste van een vreedzame en liefdevolle samenleving! 

            Eefje Versweyveld, 2021

bottom of page